Vliegtuigongevallen in Twente 1940-1945 (v.2.0)

De Stirling van Bentelo.

De aanval op Kassel.

Op donderdag 27 augustus 1942 om 21.00 uur (Engelse tijd) vertrok van het vliegveld Bourne de Short Stirling Mk.I, W7624, LS-E van het 15e Squadron RAF, met aan de stuurknuppel F/Sgt. H. Barton Smith, voor een bombardementsvlucht naar het Duitse Kassel.
De Stirling had een bommenlading van vier 1900-pounder bommen.

Stirling

Een 15 Squadron Stirling III (afbeelding uit RAF Bomber Command Squadron History)

In het totaal werden door Bomber Command die nacht 306 bommenwerpers uitgezonden, waarvan er 31 niet op hun basis in Engeland zouden terugkeren. Onder de 31 toestellen die verloren gingen, waren er 5 van het type Short Stirling, en één van deze 5 Stirlings kwam uiteindelijk terecht bij het Twentse Bentelo.

f48

Een Short Stirling wordt geladen voor een vlucht naar Duitsland. (foto Coll. Erik Hanekamp.)

De Duitse vlieger die verantwoordelijk was voor het neerschieten van de Stirling was Oberleutnant Bauer van de III/NJG 1 (de 3e Gruppe van het Nachtjagdgeschwader 1). Stirling W7624 stortte kort na middernacht neer in een weiland aan de Suetersweg, net ten noordoosten van het dorp Bentelo.
De volledige bemanning van de bommenwerper kwam bij deze crash om het leven.

CR Stirling

De crashlocatie van Stirling W7624, 15 Squadron RAF in de nacht van 27/28 augustus 1942.
(Luchtfoto Google-Earth)

Na verluid heeft de Nieuw Zeelandse schutter Glenn Allen Smith nog geprobeerd zich met een parachute in veiligheid te brengen. Waarschijnlijk vloog de brandende bommenwerper al te laag om nog veilig met een parachute aan de grond te komen; Smith is op de grond gesmakt en kort daarna aan zijn verwondingen bezweken.
Het is mogelijk dat hij door de aanval van de Duitse nachtjager al verwondingen had opgelopen, maar we zullen het niet meer te weten komen, en het resultaat veranderd er niet door.
Glenn Allen Smith overleed ter plekke en heeft als enige van de bemanning op de begraafplaats in Delden een grafsteen met naam. Op de begraafplaats zijn nog twee graven te vinden met als datum 28 augustus 1942, alleen zijn de lichamen in deze graven nooit geïdentificeerd.
Na de berging van de Stirling in april 2005 (zie bij "de Berging.") zijn de gevonden menselijke resten in één graf bijgezet. Ook hier was identificatie jammergenoeg niet meer mogelijk.

f11 f12 f14

Het graf van een onbekende vlieger die op 28 augustus 1942 sneuvelde.

De grafsteen van Glenn Allen Smith.

Het graf van de andere onbekende vlieger die op 28 augustus 1942 sneuvelde.

De Berging.

In de Twentsche Courant Tubantia van 13 juli 2004 staat in een artikeltje:

Deze week werd bekend dat het wrak volgend jaar geborgen wordt. De gemeente werd vorig jaar door Almeloër Coen Cornelissen geattendeerd op de aanwezigheid van het toestel.

Hiermee werd publiekelijk bekend gemaakt dat de berging zou gaan plaatsvinden, en konden de voorbereidingen voor de berging beginnen. De bergingswerkzaamheden zijn op 4 april 2005 gestart onder leiding van Bergingsofficier Hans Spierings van de Koninklijke Luchtmacht.
De eerste dagen werden op een halve meter diepte al sporen gevonden van vliegtuigresten; bekabeling, plexiglas, boordmunitie, draagbare zuurstofflesjes, een vleugelspant en stukjes stof van uniformkleding.
Op 8 april was al een gat gegraven van 30 x 30 meter, en één meter diep. Er zijn onderdelen gevonden van het hoofdlandingsgestel, waaronder een band, de naaf en de poten. Ook is er een horloge van één van de bemanningsleden opgegraven. En last but not least, er zijn botfragmenten gevonden. Alle stoffelijke resten die gevonden werden zijn naar de identificatiedienst te Bussum gebracht voor onderzoek. Er begon hoop te gloren dat identificatie van de bemanning misschien mogelijk zou worden.


f15 f14 f14

Detail.

De poten en de as van het hoofdlandingsgestel.

Een propellornaaf met tandwielhuis.
Op 15 april 2005 bezocht de Militaire attaché van de Britse ambassade, Captain Robin Davies van de Royal Navy, de bergingslocatie. Omdat er stoffelijke resten zijn gevonden gaat de Britse ambassade contact zoeken met nabestaanden, zodat ze, na identificatie betrokken kunnen worden bij de begrafenis van de bemanningsleden. De begrafenis zal dan ook met militaire eer plaatsvinden.

Op 19 april werden twee van de vier 1900-pounder bommen gevonden. Beide bommen moesten gedemonteerd worden. En enkele dagen later werd ook de derde bom gevonden. Deze laatst gevonden bom hoefde niet gedemonteerd te worden omdat de ontsteker bij de crash waarschijnlijk is stukgeslagen. De vierde bom werd niet aangetroffen, en deze lag in ieder geval niet in de directe omgeving. Er is 4 hectare afgezocht met meetapparatuur en niets gevonden. Er bestaat nog wel een mogelijkheid dat deze laatste bom op een diepte van meer dan 17 meter ligt. Dit levert dan geen gevaar meer op, en de put werd schoon verklaard.

De bommen werden onder grote belangstelling bij zandafgraving De Bree, aan het Twentekanaal bij Goor tot ontploffing gebracht. Alle belangstellenden werden op veilige afstand gehouden.
Direct na de crash is de locatie, volgens Kapitein Spierings, oppervlakkig geruimd. Tijdens de berging is 70 tot 80% van de Stirling geborgen, en is de nog aanwezige bommenlading onschadelijk gemaakt. De mogelijke aanwezigheid van niet ontplofte bommen was, naast de mogelijkheid dat er nog stofflijke resten in het wrak aanwezig konden zijn, één van de hoofdredenen om tot de berging van deze Stirling over te gaan.

De Bemannning.

Functie Rang Initialen Naam Nummer Leeftijd Begraafplaats Graf

Pilot
Flight Engineer
Navigator
Bomb aimer
Wireless op.
Air Gunner
Air Gunner

F/Sgt.
Sgt.
F/Sgt.
F/Sgt.
Sgt.
Sgt.
F/Sgt.

H.
J.V.
K.
E.F.
L.E.
P.S.
G.A.

Barton Smith
Robinson
Wakefield
Talbot
Moss
Sharman
Smith

1312006
567796
1165290
1376849
403556
1111468
403032

26
23
20
30
28
20
22

Runnymede Mem.
Runnymede Mem.
Runnymede Mem.
Runnymede Mem.
Runnymede Mem.
Runnymede Mem.
Delden

p 73
p 92
p 76
p 76
p 117
p 93
IB-K-6


Hugh Barton-Smith was een zoon van Arthur Edward en Annie Emma Barton-Smith, en was getrouwd met May Barton Smith, uit St. Davids, Pembrokeshire. Hugh Barton-Smith werd 26 jaar.
John Victor Robinson was een zoon van Hubert Hedley Robinson, O.B.E. en C. Helen Robinson, of Wimborne Minster, Dorset. John Robinson was getrouwd met Ethel M. Robinson, en werd 23 jaar.
Kenneth Wakefield was een zoon van Albert J. en Alice J. Wakefield, uit Bedford.Kenneth Wakefield werd slechts 20 jaar.
Edward Frederick Talbot was een zoon van Albert Edward en Lillian Florence Talbot, uit Morden, Surrey. Edward Talbot werd 30 jaar.
Leonard Edward Moss was een zoon van William Johnson Moss en Ivy Myrtle Unita Moss, uit Marton, Wellington, New Zealand. Leonard Moss was getrouwd met Jose Hicken Moss, en werd 28 jaar.
Peter Siegfried Sharman was een zoon van George Owen Sharman en Gabriel Sharman, uit Buxton, Derbyshire. Peter Sharman werd slechts 20 jaar.
Glen Allen Smith was een zoon van Albert George Smith en of Jeanetta Isobel Ellen Smith, uit Auckland City, New Zealand. Glen Smith werd 22 jaar.

De begrafenis.

Onder aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders, nabestaanden uit zowel Engeland als Nieuw Zeeland, en belangstellenden werden op 31 augustus 2006 de stoffelijke resten van de bemanning van Stirling W7624 na een kerkdienst te Delden, overgebracht naar de begraafplaats te Ambt-Delden.
Het bleek niet mogelijk te zijn de bemanning te identificeren. De geborgen stoffelijk resten werden derhalve in één kist begraven. Op de grafsteen staat de tekst:

Three Airmen
of the
1939-1945
War
28th August 1942
Members of the crew
of Stirling W7624
Royal Air Force
Royal N.Z. Air Force


f19 f20 f21

De kist met de stoffelijke resten wordt naar het kerkhof gedragen.

De nieuw te plaatsen grafsteen.

Bloemen bij het graf.
Tijdens de ceremonie vloog een RAF Tornado over de begraafplaats om daarna loodrecht omhoog in de wolken te verdwijnen; de naverbranders aan. Een prachtig eerbetoon aan de ruim 60 jaren daarvoor gesneuvelde bemanning.

Het monument ter nagedachtenis.

Na de plechtigheden in de kerk en op de begraafplaats, werd in de loop van de middag het monument onthuld ter nagedachtenis aan de gebeurtenissen die in de nacht van 27 op 28 augustus 1942 plaatsvonden. Mede dankzij de hulp van de Lionsclub is er langs de N740, de weg van Bentelo naar Delden, ter hoogte van de Suetersweg, een monument opgericht. En net als tijdens de plechtigheden in de ochtend, waren ook bij de onthulling van het monument weer veel belangstellenden aanwezig.f22 f23 f24

Belangstellenden bij het Monument.

Het Monument langs de provinciale weg N740.

De Erewacht tijdens de onthulling van het Monument.f25


De plaquette op het Monument.
Top van de pagina